Skip to main content

Vēsture un vīzija

Mūsu vīzija par multifunkcionālu biroju un tirdzniecības telpu kompleksu sadarbībā ar pasaulē atzīto arhitektu biroju “Open Architecture Design” Zanes Teteres-Šulces vadībā ir īstenota ēkās, kurās kādreiz darbojusies rūpnīca “Rīgas adītājs”, kas vēlāk pārtapa par “Zemitānu Centru”. Mūsu pieeja ilgtspējai balstās uz esošo ēku pārveidošanu un atjaunošanu, piešķirot tām jaunu elpu, tomēr cienot un saglabājot arī vēsturisko mantojumu. Šis ēku komplekss jau daudzus gadu desmitus ir bijis neatņemama Grīziņkalna sastāvdaļa, un mūsu mērķis ir nostiprināt to ne tikai kā apkaimes biznesa, bet arī kultūras un mākslas centru.

Projekta vīzija vēsture Grīziņdārzs
Projekta vīzija vēsture Grīziņdārzs
Projekta vīzija vēsture Grīziņdārzs

Attīstītājs – “RA Invest”

SIA “RA Invest” ir pieredzējis un mūsdienīgs nekustamo īpašumu attīstītājs, kas komerciālo nekustamo īpašumu nozarē darbojas kopš 2000. gada.

Mūsu mērķis radošajā pilsētā “Grīziņdārzs” ir piedāvāt uzņēmumiem multifunkcionālu un iedvesmojošu darba vidi, kas sekmē izaugsmi, uztur radošumu un ļauj nodrošināt līdzsvaru starp profesionālajiem sasniegumiem un personīgo labklājību.

Andrejs Stolbuškins

“RA INVEST” VADĪTĀJS

“Attīstot radošo pilsētu “Grīziņdārzs”, mūs vadīja vēlme radīt jauna veida darba vidi – ekosistēmu, kurā uzņēmumi varētu augt un attīstīties, tajā pašā laikā pozitīvi ietekmējot arī Grīziņkalna apkaimi. Mūsu unikālās iezīmes, kā jumta terases un slēgtais zaļais iekšpagalms, ir veidotas, lai aicinātu uzņēmumus uz savstarpējo sadarbību, celtu darbinieku produktivitāti, kā arī veicinātu darba un dzīves balansu. Mēs ticam, ka darbinieku labbūtības nodrošināšana ir ikviena veiksmīga uzņēmuma pamatā, tāpēc par savu misiju esam izvirzījuši vides, kas veicina šī mērķa realizāciju, radīšanu.”

Andrejs Stolbuškins

Arhitekti – “Open Architecture Design”

Zane Tetere-Šulce

OAD dibinātāja, vadošā arhitekte un dizainere

“Mūsu kopējā vīzija “Grīziņdārza” radošajai pilsētai bija izveidot multifunkcionālu un iekļaujošu vidi, revitalizējot padomju laika mantojumu un transformējot bijušo “Rīgas adītāja” ēku kompleksu. Uzsākot projektu, tā teritoriju apdzīvoja īrnieki, kas “Grīziņdārzā” bija nonākuši gan likumsakarību, gan nejaušību pēc, bet tā plašais iekšpagalms tika izmantots kā liela automašīnu stāvvieta. Mūsu mērķis bija atdot vidi cilvēkiem, izmantojot slow architecture principus, pakāpeniski attīstīt projektu un radīt vidi, kas ļauj kvartālam būt aktīvam 24/7, integrējot dažādas funkcijas – ne tikai birojus un ēdināšanas vietas, bet arī inovatīvu funkcionalitāti līdz šim neizmantotām būvēm. Darbs pie šiem abiem aspektiem – tēla un funkcijas – notiek vienlaicīgi, pulcējot cilvēkus ar vienotām vērtībām un vīziju atbilstoši izstrādātajam “Grīziņdārza” portretam un radot iekļaujošu vidi ar apzaļumotu un cilvēku labbūtības veicināšanai piemērotu iekšpagalmu, kas izmantojams kā ikdienas vajadzībām, tā dažādu pasākumu, piemēram, tirdziņu un koncertu organizēšanai.

Strādājot pie “Grīziņdārza” projekta, īpaši domājām par to, lai izceltu ēku un teritorijas atšķirīgās iezīmes. Pirmkārt, tā ir unikālā atrašanās vieta. “Grīziņdārza” teritorija atrodas zem diviem tiltiem, kas piedāvā retu perspektīvu uz teritoriju, ļaujot lielākajai daļai cilvēku to ieraudzīt tieši no augšas. Piedāvātais kompozicionālais risinājums nodala divas substances – vēsturisko un jaunprojektēto –, sadalot kompozicionālo tēlu divās daļās un veidojot arhitektūru ar horizontāliem kontrastiem. Jaunbūvētais stipri izceļas, veidojot jumta ainavu, radot unikālus birojus ar apzaļumotām jumta terasēm un atjaunojot zaļumu pilsētvidē. Bet, iespējams, vissvarīgākais, ka efektīva satiksmes plūsmu un auto stāvvietu pārorganizēšana ir ļāvusi pārvērst iepriekšējo auto stāvvietu par rekreācijas un zaļo zonu cilvēkiem, nodrošinot arī nepieciešamās stāvvietas dziļāk teritorijā. Līdz ar to pagalmu var izmantot pasākumiem un veidot kā Grīziņkalna komūnas tikšanās vietu. Tas ir vēl viens skvērs, ko esam radījuši ne tikai konkrētam projektam, bet visiem Rīgas, īpaši Grīziņkalna, iedzīvotājiem, veicinot galvaspilsētas attīstību.”


© RA INVEST, 2023
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.